Aktualności

Aktualności

Obrona pracy doktorskiej mgr Magdaleny Malinowskiej-Wójcickiej

Odbędzie się 26 czerwca 2019 r. o godz. 13:00, w w auli im. prof. Wiesława Chrzanowskiego (nr 130) w gmachu Uczelni Łazarskiego w Warszawie przy ul. Świeradowskiej 43.

Zgodnie z § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 r. (Dz. U. nr 15, poz. 128 z późn. zm.), w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich i habilitacyjnych oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora zamieszczamy poniżej szczegółowe informacje.

Publiczna Obrona Rozprawy Doktorskiej

Pani mgr Magdaleny Malinowskiej-Wójcickiej

na temat: Założenia do projektu ustawy jako element procesu ustawodawczego

Promotor pracy:  prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Andrzej Szmyt, Uniwersytet Gdański
  • prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki, Uniwersytet Łódzki

Praca doktorska wraz z recenzjami wyłożona jest do wglądu w Biurze Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie, ul. Świeradowska 43,  sektor F, pokój 361.

Magdalena Malinowska-Wójcicka jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Legislacji. Główny specjalista w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. Od lat związana z legislacją. Ekspert w dziedzinie prawa mieszkaniowego. Autorka krytycznych analizy wieloletnich prac legislacyjnych, mających służyć udoskonaleniu prawa spółdzielczego oraz publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego i legislacji. Brała udział w wielu pracach legislacyjnych wykonujących wyroki Trybunału Konstytucyjnego. Uczestnik wielu konferencji krajowych i międzynarodowych, z wystąpieniami merytorycznymi. Gość i uczestnik paneli i warsztatów tematycznych poświęconych legislacji. Kierownik studiów podyplomowych Legislacja w praktyce na Uczelni Łazarskiego.

Zainteresowania naukowe: prawo konstytucyjne, legislacja, problematyka mieszkalnictwa, 
w szczególności ochrona prawa lokatorów i nabywców mieszkań, ochrona prawa człowieka.

Zainteresowania pozanaukowe: jazda konna, hodowla kotów rasy devon rex, ogrodnictwo.