Aktualności

Aktualności

Obrona pracy doktorskiej mgr Olgi Karczewskiej

Odbędzie się 26 lutego 2020 r. o godz. 14:30, w audytorium 130 w gmachu Uczelni Łazarskiego w Warszawie przy ul. Świeradowskiej 43.


Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 261) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, uprzejmie informujemy, że w dniu 26 lutego 2020 r. o godz. 14:30, w audytorium 130 w gmachu Uczelni Łazarskiego w Warszawie przy ul. Świeradowskiej 43 odbędzie się:

 

Obrona pracy doktorskiej Pani mgr Olgi Karczewskiej na temat:

Dostęp do informacji publicznej w spółkach prawa handlowego

Promotor pracy:   

Prof. dr hab. Przemysław Szustakiewicz


Pani mgr Olga Karczewska jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Prawa i Administracji. Ukończyła aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, jednakże nie wykonuje zawodu adwokata.

Od 2012 r. prowadzi własną działalność gospodarczą, świadcząc usługi doradztwa prawnego dla przedsiębiorców, m.in. PKP S.A. i Bank Pekao S.A. Twórca autorskiego projektu „InfoPrawnik”.
Na Uczelni Łazarskiego prowadzi wykłady z zakresu ochrony danych osobowych.

Zainteresowania naukowe: prawo administracyjne i gospodarcze, w szczególności prawo dostępu do informacji publicznej, ochrona danych osobowych.
Zainteresowania pozanaukowe: kolarstwo, bieganie, podróże, literatura rosyjska.