Aktualności

Aktualności

Obrona pracy doktorskiej mgr Sylwii Banaś-Mazur

Obrona rozprawy doktorskiej pt. „Regulacja zawodów w ochronie zdrowia z perspektywy procesów tworzenia samorządów zawodowych” napisanej pod kierunkiem dr hab. Agaty Jurkowskiej-Gomułki, prof. WSIiZ odbędzie się 24 czerwca 2020 r. o godz. 13:30 za pośrednictwem aplikacji MS Teams.

Przebieg obrony odbędzie się poza siedzibą Uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę jej przebiegu i rejestrację (191 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 i 374) dodany na mocy art. 63 pkt 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS CoV-2 (poz. 695)).

Dla osób zainteresowanych udziałem w wydarzeniu zostanie udostępniony link.
Dostęp dla osób spoza Uczelni Łazarskiego wymaga zgłoszenia chęci udziału na adres mailowy: d.kacprzak@lazarski.edu.pl maksymalnie dwa dni przed wskazanym terminem. Osoby posiadające konto MS Teams z domeną Uczelni Łazarskiego mogą samodzielnie dołączyć do zespołu, w którym zostanie uruchomione spotkanie: [link]


Pani mgr Sylwia Banaś-Mazur jest absolwentem Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. W 2011 r. uzyskała tytuł magistra Prawa na Wydziale Prawa i Administracji UR, a w 2013 r. tytuł magistra Zdrowia Publicznego na Wydziale Turystyki i Nauk o Zdrowiu WSIiZ.

Od 2013 r. pracuje jako asystent w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
Zainteresowania naukowe: prawo medyczne.
Zainteresowania pozanaukowe: kosmetologia, podróże.