Aktualności

Aktualności

Obrona pracy doktorskiej mgra Jakuba Jankowskiego

odbędzie się: 16 stycznia 2019 r. o godz. 15.30, w auli nr 58 w gmachu Uczelni Łazarskiego w Warszawie przy ul. Świeradowskiej 43.

 

Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu  habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2016r., poz. 1586).

Publiczna Obrona Rozprawy Doktorskiej

Pana mgra Jakuba Jankowskiego

na temat: Analiza skuteczności środków prawnych stosowanych przez polskiego ustawodawcę w celu ograniczenia optymalizacji podatkowej w podatkach dochodowych (lata 2011-2016)

Promotor pracy: dr hab. Robert Gwiazdowski, prof. UŁa

Recenzenci:

  • Dr hab. Adam Mariański, prof. Uniwersytetu Łódzkiego
  • Dr hab. Ryszard Sowiński, prof. Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

Praca doktorska wraz z recenzjami wyłożona jest do wglądu w Biurze Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie, ul. Świeradowska 43,  sektor F, pokój 361. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami dostępne są na stronie internetowej WPiA Uczelni Łazarskiego.

 

Jakub Jankowski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (cum laude). W swojej praktyce zawodowej koncentruje się na materialnym prawie podatkowym oraz procedurze sądowo-administracyjnej.

Zainteresowania naukowe: podatki dochodowe, ceny transferowe, unikanie opodatkowanie, międzynarodowe prawo podatkowe.

Zainteresowania pozanaukowe: historia II wojny światowej oraz transport publiczny.