Aktualności

Aktualności

Obrona pracy doktorskiej mgra Marka Tomczyka

odbędzie się 13 czerwca 2018r. o godzinie 15.30 w auli im. prof. Wiesława Chrzanowskiego (nr 130) w gmachu Uczelni Łazarskiego w Warszawie przy ul. Świeradowskiej 43.

Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2016r., poz. 1586).

Temat:

  • Koncepcje usytuowania Prokuratury Europejskiej w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej  

Promotor pracy:  

  • prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia UJK

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Halina Zięba-Załucka, UR
  • prof. nadzw. dr hab. Robert Grzeszczak, UW

Praca doktorska wraz z recenzjami wyłożona jest do wglądu w Biurze Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie, ul. Świeradowska 43,  sektor F, pokój 361. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami dostępne są na stronie internetowej WPiA Uczelni Łazarskiego.

Marek Tomczyk jest absolwentem Wydziału Prawa WSHiP im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. 

Od 2009 r. pracuje w Parlamencie Europejskim, jako asystent akredytowany posła do PE.

Zainteresowania naukowe: prawo konstytucyjne, prawo Unii Europejskiej

Zainteresowania pozanaukowe: gra w szachy i jamniki