Aktualności

Aktualności

Obrona pracy doktorskiej mgra Pawła Jabłonowskiego

odbędzie się: 17 kwietnia 2019 r. o godz. 16.45, w auli im. prof. Wiesława Chrzanowskiego (nr 130) w gmachu Uczelni Łazarskiego w Warszawie przy ul. Świeradowskiej 43.

Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu  habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2016r., poz. 1586).

Publiczna Obrona Rozprawy Doktorskiej

Pana mgra Pawła Jabłonowskiego

na temat:  Postępowanie przygotowawcze w prawie karnym skarbowym

Promotor pracy: dr hab. Maciej Rogalski, prof. UŁa

Recenzenci:

  • Dr hab. Ewa Kruk, prof. UMCS
  • Prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

Praca doktorska wraz z recenzjami wyłożona jest do wglądu w Biurze Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie, ul. Świeradowska 43,  sektor F, pokój 361. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami dostępne są na stronie internetowej WPiA Uczelni Łazarskiego.

Paweł Jabłonowski  jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej

Od 2007 r. posiada uprawnienia doradcy podatkowego. Od wielu lat zajmuje się doradztwem podatkowym dla instytucji bankowej.

Zainteresowania naukowe: prawo podatkowe materialne i proceduralne, prawo karne skarbowe

Zainteresowania pozanaukowe: nowe technologie