Aktualności

Aktualności

Obrona pracy doktorskiej Pani mgr Agnieszki Olkowicz

odbędzie się: 28 czerwca 2017 r. o godz. 14.00, w auli im. prof. Wiesława Chrzanowskiego (nr 130) w gmachu Uczelni Łazarskiego w Warszawie przy ul. Świeradowskiej 43

Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października  2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu  habilitacyjnym  oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2015r., poz. 1842).

Temat:

  • Ochrona wierzycieli transgranicznie łączących się spółek w prawie Unii Europejskiej i Polski

Promotor pracy:  

  • Dr hab.  Marek KOLASIŃSKI, prof. UMK

Recenzenci:

  • Dr hab. Marcin TRZEBIATOWSKI, prof. KUL
  • Dr hab. Katarzyna WITKOWSKA - CHRZCZONOWICZ, prof. UMK

Praca doktorska wraz z recenzjami wyłożona jest do wglądu w Biurze Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie, ul. Świeradowska 43,  sektor F, pokój 361. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami dostępne są na stronie internetowej WPiA Uczelni Łazarskiego.