Aktualności

Aktualności

Obrona pracy doktorskiej Pani mgr Klaudii Gawlik-Bugańskiej

Zapraszamy na publiczną obronę rozprawy doktorskiej Pani mgr Klaudii Gawlik-Bugańskiej 20 listopada 2019 r. o godz. 15:30, w audytorium 130 w gmachu Uczelni Łazarskiego w Warszawie przy ul. Świeradowskiej 43.

 

Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 261) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, uprzejmie informuję, że w dniu 20 listopada 2019 r. o godz. 15:30, w audytorium 130 w gmachu Uczelni Łazarskiego w Warszawie przy ul. Świeradowskiej 43 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej
Pani mgr Klaudii Gawlik-Bugańskiej

na temat:
Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy jako elastyczna forma zatrudnienia

Promotor pracy:  
Prof. dr hab. Jerzy Wratny, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

Recenzenci:

  • Dr hab. Antoni Dral, prof. WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej,
  • Dr hab. Monika Gładoch, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
  • Prof. dr hab. Zbigniew Góral, Uniwersytet Łódzki.

Praca doktorska wraz z recenzjami wyłożona jest do wglądu w Biurze Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie, ul. Świeradowska 43,  sektor F, pokój 361.


Klaudia Gawlik-Bugańska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. Ukończyła Podyplomowe Studia Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na Uczelni Łazarskiego.

Od 2012 roku zatrudniona jako prawnik w kancelarii adwokackiej Parchimowicz i Kwaśniewski spółka adwokacka sp.k. Na Uczelni Łazarskiego prowadzi ćwiczenia z przedmiotu indywidualne prawo pracy oraz zbiorowe prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.

Zainteresowania naukowe: prawo pracy, ubezpieczenia społeczne, ochrona danych osobowych, prawo spółek Zainteresowania pozanaukowe: malarstwo współczesne, architektura wnętrz, podróże