Aktualności

Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej dr inż. Edyty Targońskiej-Helios

Obrona pracy doktorskiej Pani dr inż. Edyty Targońskiej odbędzie się 18 lutego 2021 r. o godz. 15:15 za pośrednictwem aplikacji MS Teams.

Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 261) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, uprzejmie informujemy, że obrona rozprawy doktorskiej Pani dr inż. Edyty Targońskiej - Helios pt. „Odpowiedzialność dewelopera za wady fizyczne lokalu mieszkalnego na podstawie ustawy deweloperskiej”, przygotowanej pod kierunkiem dr. hab. Ryszarda Strzelczyka, prof. UŁa, odbędzie się 18 lutego 2021 r. o godz. 15:15, w trybie zdalnym w aplikacji MS Teams.

Promotor rozprawy:

  • dr hab. Ryszard Strzelczyk, prof. UŁa

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski z Uniwersytetu Warszawskiego
  • dr hab. Bartłomiej Gliniecki, prof. Uniwersytetu Gdańskiego

Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Biurze Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie, ul. Świeradowska 43, sektor F, pokój 361. Recenzje dostępne są pod adresem: https://bip.lazarski.pl/postepowania-awansowe/doktoraty/

Link do spotkania: [Microsoft Teams]

Dostęp dla osób spoza Uczelni wymaga zgłoszenia chęci udziału do 2 dni przed terminem, na adres mailowy: d.kacprzak@lazarski.edu.pl


Pani Edyta Targońska-Helios jest absolwentem Politechniki Lubelskiej, którą ukończyła w 1997 roku. W roku 2001 uzyskała uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. W roku 2014 na podstawie obronionej rozprawy doktorskiej pt. „Ryzyko przedsięwzięć budowlanych na przykładzie obiektu medycznego” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie uzyskała tytuł doktora nauk w dyscyplinie nauk o zarządzaniu.  Absolwent Uczelni Łazarskiego. Studia na kierunku prawo ukończyła z wyróżnieniem w 2017 roku. Od 2002 roku jest członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Inżynierów, Doradców i Rzeczoznawców. Autor wydanej w 2018 roku przez wydawnictwo Beck książki pt. „Odbiór lokalu mieszkalnego w świetle umowy deweloperskiej”.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu projektami komercyjnymi, w tym blisko od 15 lat projektami mieszkaniowymi będąc zatrudnioną w spółkach doradczych i deweloperskich. Od 2019 roku prowadzi własną działalność gospodarczą.

Zainteresowania naukowe: ustawa deweloperska, prawo budowlane, zagospodarowanie przestrzenne, rękojmia.

Zainteresowania pozanaukowe: muzyka, gra na pianinie (absolwent Szkoły Muzycznej I stopnia), śpiewanie, architektura starożytna, projektowanie wnętrz, dobre książki kryminalne i literatura faktu.