Aktualności

Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Bartosza Sierakowskiego

Obrona pracy doktorskiej Pana mgr Bartosza Sierakowskiego odbędzie się 8 lutego 2023 roku o godzinie 15:00, w sali 118 Uczelni Łazarskiego.

Obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr. Bartosza Sierakowskiego pt. „Zobowiązania masy upadłości” przygotowanej pod kierunkiem dr hab. Anny Hrycaj, profesora Uczelni Łazarskiego, odbędzie się 8 lutego 2023 roku o godzinie 15:00, w sali 118 Uczelni Łazarskiego.

Promotor rozprawy:

  • dr hab. Anna Hrycaj, prof. Uczelni Łazarskiego

Recenzenci:

  • dr hab. Joanna Mucha, prof. UAM

  • prof. dr hab. Aleksander Witosz z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Bartosz Sierakowski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2009). Wykonuje zawód radcy prawnego oraz doradcy restrukturyzacyjnego w kancelarii Zimmerman Sierakowski i Partnerzy (od 2011). Wykłada prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne na studiach podyplomowych na Uczelni Łazarskiego w Warszawie (od 2013) oraz na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (od 2016).

Jest autorem i współautorem licznych artykułów naukowych z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, a ponadto współautorem następujących publikacji książkowych: „Postępowanie restrukturyzacyjne w praktyce sądów powszechnych”, red. A. Hrycaj, Warszawa 2020; „Ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Komentarz”, Warszawa 2020; „Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz do ustawy”, Warszawa 2017; „Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Komentarz”, red. R. Sura, P. Zawadzka, P. Zimmerman, Warszawa 2017; „Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym.” red. A. Hrycaj, P. Filipiak, Warszawa 2016.

Współorganizator oraz prelegent i moderator na wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach i szkoleniach poświęconych zagadnieniom dotyczącym niewypłacalności. Współorganizował m.in. pierwszą konferencję naukową doktorantów nauk społecznych w obszarze prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz badań nad niewypłacalnością pt. „Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne w ujęciu prawnoekonomicznym” (Uczelnia Łazarskiego, 2021).

Zainteresowania naukowe: prawo upadłościowe, prawo restrukturyzacyjne, proces cywilny. Badania naukowe prowadzi przy Instytucie Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego.