Aktualności

Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Ilony Szczepańskiej

Obrona pracy doktorskiej Pani mgr Ilony Szczepańskiej odbędzie się 18 stycznia 2023 roku o godzinie 15:00, w sali senackiej 118 Uczelni Łazarskiego.

Obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr. Ilony Szczepańskiej pt. „Status dziecka w konstrukcji prawnej podatku dochodowego od osób fizycznych”, przygotowanej pod kierunkiem prof. dr hab. Artura Kusia, odbędzie się 18 stycznia 2023 roku o godzinie 15:00, w sali senackiej 118 Uczelni Łazarskiego.


Promotor rozprawy:

  • prof. dr hab. Artur Kuś

Recenzenci:

  • dr hab. Aleksander Werner, prof. SGH, Zakład Prawa Podatkowego i Celnego
  • dr hab. Bogumił Pahl, prof. UWM, Katedra Prawa Finansowego i Prawa Podatkowego

Pani Ilona Szczepańska jest absolwentką Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Od 2007 r. pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Prawa Gospodarczego Uczelni Łazarskiego. W latach 2007 – 2010 pracownik administracji rządowej zajmujący się projektami związanym z pozyskiwaniem środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz wdrażaniem projektów unijnych. W latach 2014 – 2018 asystent sędziego w Biurze Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz w Izbie Gospodarczej tego Sądu. Od 2018 r. asystent sędziego w Sądzie Najwyższym. Zajmuje się problematyką finansów publicznych, prawa finansowego oraz prawa podatkowego.