Aktualności

Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Justyny Kopczyńskiej-Wisz

Odbędzie się 22 stycznia 2020 r. o godz. 13:00, w audytorium 130 w gmachu Uczelni Łazarskiego w Warszawie przy ul. Świeradowskiej 43.


Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 261) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, uprzejmie informujemy, że w dniu 22 stycznia 2020 r. o godz. 13:00, w audytorium 130 w gmachu Uczelni Łazarskiego w Warszawie przy ul. Świeradowskiej 43 odbędzie się:

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr Justyny Kopczyńskiej-Wisz na temat:

Resocjalizacja kobiet osadzonych w zakładzie karnym typu półotwartego

Promotor pracy:   

Prof. dr hab. dr h.c. Brunon Hołyst

Promotor pomocniczy:

Dr Blanka Stefańska

Recenzenci:

  • Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,
  • Dr hab. Norbert Malec, profesor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Praca doktorska wraz z recenzjami wyłożona jest do wglądu w Biurze Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie, ul. Świeradowska 43, sektor F, pokój 361.


Pani mgr Justyna Kopczyńska-Wisz jest absolwentką Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie, Wydziału Prawa i Administracji.
Od 2008 r. pracuje w Sądzie Rejonowym w Nisku na stanowisku kuratora zawodowego. Chcąc poszerzać horyzonty myślowe oraz podwyższać kwalifikacje zawodowe ukończyła studia podyplomowe w zakresie Kryminologii z elementami profilaktyki przestępczości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli.
W związku z pełnionymi obowiązkami uczestniczyła w szeregu szkoleń na temat przemocy w rodzinie, współpracy z pokrzywdzonymi, jak również sprawcą przemocy. Na bieżąco aktualizuje swoją wiedzę w związku z nowelizacjami aktów prawnych.

Zainteresowania naukowe: prawo karne, kryminologia, resocjalizacja, nauki społeczne

Zainteresowania pozanaukowe: podróże