Aktualności

Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Tomiło-Nawrockiej

Obrona pracy doktorskiej Pani mgr Katarzyny Tomiło-Nawrockiej odbędzie się 16 marca 2022 r. o godz. 15:15, za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams.

Obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr. Katarzyny Tomiło-Nawrockiej pt. „Fakultatywne przesłanki zwolnienia ze służby w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych”, przygotowanej pod kierunkiem dr hab. Przemysława Szustakiewicza, prof. UŁa, odbędzie się 16 marca 2022 r. o godz. 15:15, za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams.

Link do publicznej obrony: [Microsoft Teams]

Promotor rozprawy:

  • Dr hab. Przemysaw Szustakiewicz, prof. Uczelni Łazarskiego

Recenzenci:

  • Dr hab. Mariusz Wieczorek, prof. UTH Radom
  • Dr hab. Wojciech Maciejko, prof. KAAFM

Pani Katarzyna Tomiło-Nawrocka jest absolwentką Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku politologia ze specjalnością marketing polityczny (2007) oraz Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego na kierunku prawo (2012). Ukończyła także studia podyplomowe na Uczelni Łazarskiego z zakresu prawa podatkowego (2014).

W latach 2006 – 2021 pracowała w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie. Aktualnie od sierpnia 2021 r. pracuje na stanowisku starszego asystenta sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

Jest współautorką publikacji naukowych z zakresu prawa administracyjnego dotyczących informacji publicznej oraz stosunków służbowych.

Zainteresowania naukowe: prawo administracyjne, dostęp do informacji publicznej, stosunki służbowe oraz ochrona danych osobowych.

Zainteresowania pozanaukowe: medycyna (szczególnie onkologia), psychologia rozwoju dziecka, teleturnieje, piłka nożna