Aktualności

Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Marcina Mrowickiego

Odbędzie się 22 stycznia 2020 r. o godz. 14:30, w audytorium 130 w gmachu Uczelni Łazarskiego w Warszawie przy ul. Świeradowskiej 43.

Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 261) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, uprzejmie informujemy, że w dniu 22 stycznia 2020 r. o godz. 14:30, w audytorium 130 w gmachu Uczelni Łazarskiego w Warszawie przy ul. Świeradowskiej 43 odbędzie się:

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana mgra Marcina Mrowickiego na temat:

Wznowienie postępowania karnego  na podstawie rozstrzygnięcia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Promotor pracy:   

Dr hab. Jacek Kosonoga, profesor Uczelni Łazarskiego

Promotor pomocniczy:   

Dr Blanka Stefańska

Recenzenci:

  • Dr hab. Dariusz Świecki, profesor Uniwersytetu Łódzkiego,
  • Dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Praca doktorska wraz z recenzjami wyłożona jest do wglądu w Biurze Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie, ul. Świeradowska 43, sektor F, pokój 361.


Pan mgr Marcin Mrowicki jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego.
Uzyskał Master 2 w zakresie praw człowieka na Uniwersytecie w Strasburgu.
Ukończył aplikację sądową zakończoną egzaminem sędziowskim. 

W latach 2012-2016 r. pracował jako prawnik w Kancelarii Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Od 2016 r. pracuje w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich – w Zespole Prawa Karnego w Wydziale ds. Ustrojowych i Legislacji. 

Zainteresowania naukowe: prawo karne, prawa człowieka, prawo międzynarodowe publiczne, prawo konstytucyjne.
Zainteresowania pozanaukowe: literatura, filozofie Wschodu, taniec, piłka nożna.