Aktualności

Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Wojciecha Krupy

Obrona pracy doktorskiej Pana mgr Wojciecha Krupy odbędzie się 17 listopada 2021 r. o godz. 15:30 na terenie Uczelni.

Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 261) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, uprzejmie informujemy, że obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr. Wojciecha Krupy pt. „Uprawnienia Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie kształtowania treści stosunków cywilnoprawnych”, przygotowanej pod kierunkiem prof. dr hab. Macieja Rogalskiego, odbędzie się 17 listopada 2021 r. o godz. 15:30 w auli 130 w gmachu Uczelni.

Promotor rozprawy:

  • prof. dr hab. Maciej Rogalski

Recenzenci:

  • dr hab. Zbigniew Czarnik, prof. WSPiA
  • dr hab. Waldemar Hoff, prof. ALK
  • prof. dr hab. Stanisław Piątek

Rozprawa doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Uczelni Łazarskiego w Warszawie, ul. Świeradowska 43. Recenzje i rozprawa w wersji PDF dostępne są pod adresem: https://bip.lazarski.pl/postepowania-awansowe/doktoraty/


Pan Wojciech Krupa jest absolwentem Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Od 2004 r. pracuje w kancelarii prawnej GWW Grynhoff i Partnerzy Radcowie Prawni i Doradcy Podatkowi Sp. P.

Zainteresowania naukowe: prawo telekomunikacyjne oraz prawo ochrony konkurencji

Zainteresowania pozanaukowe: historia, literatura