Aktualności

Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr Doroty Czermińskiej

Obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr Doroty Czermińskiej pt. „Problematyka prawna i kryminalistyczna zdarzeń lotniczych", przygotowanej pod kierunkiem prof. dr. hab. dr. h. c. multi. Brunona Hołysta

Obrona odbędzie się w dniu 17 stycznia 2024 r. o godz. 14:00 w sali senackiej 118 w budynku Uczelni Łazarskiego.

Promotor rozprawy:

  • prof. zw. dr hab. dr h.c. Brunona Hołysta

Promotor pomocniczy

  • dr Władysław Przyjemski

Pani Dorota Czermińska jest absolwentką Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, gdzie uzyskała dyplom ze specjalizacją z Kryminologii i Kryminalistyki. Jej praca magisterska, zatytułowana "Modus operandi sprawców zabójstw", została wyróżniona przez Komisję Egzaminacyjną.

Ponadto, Pani Dorota Czermińska w 2017 r. ukończyła studia podyplomowe z zakresu Prawa Lotniczego na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. 

Od 2007 roku pracuje w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.  Główne obszary którymi zajmuje się zawodowo obejmują między innymi: monitorowanie poziomu bezpieczeństwa lotniczego w polskiej przestrzeni powietrznej, analitykę Safety Performance Indicators  oraz analizę zaistniałych zdarzeń lotniczych, jak również współpracę z europejskimi organizacjami lotniczymi takimi jak Eurocontrol, w zakresie realizacji celów strategicznych, operacyjnych  i rozwojowych poprzez aktywne włączanie w prace różnych grup, inicjatyw oraz zrzeszeń międzynarodowych.

Pani Dorota Czermińska jest autorką licznych publikacji naukowych z zakresu zagadnień związanych z prawem lotniczym, kryminologią i kryminalistyką. Ponadto, jest autorką książki pt.: „Seryjni mordercy jako gwiazdy popkultury”.

Jej zainteresowania naukowe obejmują obszary związane z kryminalistyką, kryminologią oraz lotnictwem. Poza sferą naukową ceni beletrystykę i malarstwo. 

Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Biurze Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie, ul. Świeradowska 43, sektor F, pokój 361. Recenzje dostępne są pod adresem: bip.lazarski.pl/postepowania-awansowe/doktoraty/