Aktualności

Aktualności

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Kamili Kocańdy

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Kamili Kocańdy

Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Kamili Kocańdy. Obrona odbędzie się w środę, 13 stycznia 2016 r., o godz. 14:00 w auli 130 im. prof. Wiesława Chrzanowskiego w Uczelni Łazarskiego.

Tematem rozprawy jest: "Należyta staranność lekarza a konrtaktowanie świadczeń zdrowotnych" .

Promotor pracy:

  • prof. nadzw. dr hab. Joanna HABERKO


Promotor pomocniczy:

  • dr Krzysztof MULARSKI


Recenzenci:

  • prof. nadzw. dr hab. Jacek MAZURKIEWICZ
  • prof. nadzw. dr hab. Marcin ORLICKI


Kamila Kocańda - ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 2007 r. Aplikację radcowską odbywała w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie oraz Kielcach. W toku studiów brała udział w rocznym kursie prawa amerykańskiego, prowadzonym przez wykładowców z Levin College of Law University of Florida. Była stypendystką programu Socrates - Erasmus, w ramach którego spędziła pół roku na Uniwersytecie Erazma w Rotterdamie, Holandia. Jest wykładowcą przedmiotów z zakresu prawa medycznego na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz członkiem Komisji Bioetycznej tej Uczelni. Doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych kancelariach prawnych w Warszawie. Biegłe posługuje się językiem angielskim, posiada certyfikaty: ILEC (International Legal English Certificate by Cambridge), BEC (Business English Certificate - level higher), CAE (Certificate in Advanced English). Prowadzi obsługę prawną podmiotów wykonujących działalność leczniczą we wszystkich rodzajach oraz zakresach tej działalności jako radca prawny etatowy oraz w formie współpracy.


Praca doktorska wraz z recenzjami wyłożona jest do wglądu w Biurze Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie, ul. Świeradowska 43,  sektor F, pokój 361.

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami dostępne są na stronie internetowej WPiA Uczelni Łazarskiego

Zapraszamy!