Aktualności

Aktualności

Publiczna Obrona Rozprawy Doktorskiej

Publiczna Obrona Rozprawy Doktorskiej mgra Tomasza Brauna

Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2015r., poz. 1842) uprzejmie informuję, że w dniu

14 grudnia  2016 r. o godz. 15.00,

w auli im. prof. Wiesława Chrzanowskiego (nr 130)

w gmachu Uczelni Łazarskiego w Warszawie przy ul. Świeradowskiej 43 odbędzie się:

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Pana mgra Tomasza BRAUNA


na temat:

Normy compliance na przykładzie bankowości. Studium teoretycznoprawne

Promotor pracy:  

  • prof.  dr hab.  Jolanta Jabłońska -  Bonca

Recenzenci:

  • Dr hab. Mariola Lemonnier, prof. UWM
  • prof. dr hab. Stanisław Kaźmierczyk, Uczelnia Jana Wyżykowskiego

Tomasz Braun jest absolwentem Uniwesytetu Gdańskiego

Od 2016 r. pracuje w Kancelarii Dentons

Zainteresowania naukowe: Prawo korporacji w tym zwłaszcza międzynarodowych instytucji finansowych.

 

Praca doktorska wraz z recenzjami wyłożona jest do wglądu w Biurze Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie, ul. Świeradowska 43,  sektor F, pokój 361. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami dostępne są na stronie internetowej WPiA Uczelni Łazarskiego.