Aktualności

Aktualności

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana mgra Sławomira Kudrelka

odbędzie się 8 lutego 2017 r. o godz. 14.00, w auli im. prof. Wiesława Chrzanowskiego (nr 130) w gmachu Uczelni Łazarskiego w Warszawie przy ul. Świeradowskiej 43

Temat:

  • Umorzenie rejestrowe dochodzenia w polskiej procedurze karnej

Promotor pracy:  

  • prof.  nadzw. dr hab.  Maciej Rogalski

Promotor pomocniczy:

  • dr Blanka Stefańska

Recenzenci:

  • Prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Dudka, UMCS
  • Prof. nadzw. dr hab. Piotr Sowiński, UR

 

Sławomir Kudrelek jest absolwentem kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Od 2012 r. pracuje w Gdańskiej Szkole Wyższej prowadząc zajęcia z prawa karnego, a od 2015 r. służy w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Zainteresowania naukowe: Etiologia przestępczości gospodarczej i instrumentarium jej zwalczania. Postępowanie karne w prawie polskim, ze szczególnym zwróceniem uwagi na postępowanie przygotowawcze i postępowanie dowodowe.

Zainteresowania pozanaukowe: Historia służb kontrwywiadu i ich funkcjonowanie, a także sport, a zwłaszcza pływanie, które realizuje czynnie, będąc instruktorem pływania, ratownikiem WOPR oraz sternikiem motorowodnym