Aktualności

Aktualności

Zapraszamy na publiczne obrony prac doktorskich 11 maja

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana mgra Sławomira Kurdelka

odbędzie się: 8 lutego 2017 r. o godz. 14.00, w auli im. prof. Wiesława Chrzanowskiego (nr 130) w gmachu Uczelni Łazarskiego w Warszawie przy ul. Świeradowskiej 43

Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października  2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu  habilitacyjnym  oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2015r., poz. 1842).

Temat:

  • Umorzenie rejestrowe dochodzenia w polskiej procedurze karnej

Promotor pracy:  

  • prof.  nadzw. dr hab.  Maciej Rogalski

Promotor pomocniczy:

  • dr Blanka Stefańska

Recenzenci:

  • Prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Dudka, UMCS
  • Prof. nadzw. dr hab. Piotr Sowiński, UR

Praca doktorska wraz z recenzjami wyłożona jest do wglądu w Biurze Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie, ul. Świeradowska 43,  sektor F, pokój 361. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami dostępne są na stronie internetowej WPiA Uczelni Łazarskiego.