Aktualności

Aktualności

Zapraszamy na publiczne obrony prac doktorskich 11 maja

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr Zuzanny Łaganowskiej

odbędzie się 18 stycznia 2017 r. o godz. 15.00 w auli im. prof. Wiesława Chrzanowskiego (nr 130) w gmachu Uczelni Łazarskiego w Warszawie przy ul. Świeradowskiej 43

odbędzie się 18 stycznia 2017 r. o godz. 15.00 w auli im. prof. Wiesława Chrzanowskiego (nr 130) w gmachu Uczelni Łazarskiego w Warszawie przy ul. Świeradowskiej 43   

zgodnie z § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 22.09.2011 r. (Dz. U. nr 15, poz. 128 z późn. zm.), w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich i habilitacyjnych oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.

Promotor pracy:

  • prof. nazdw. dr hab. Maciej Rogalski

Promotor pomocniczy:

  • dr Bartłomiej Opaliński

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Stanisław Hoc, Uniwesytet Opolski
  • prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Czarnik, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa

 

Praca doktorska wraz z recenzjami wyłożona jest do wglądu w Biurze Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie, ul. Świeradowska 43,  sektor F, pokój 361. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami dostępne są na stronie internetowej WPiA Uczelni Łazarskiego.