Aktualności

Aktualności

Zapraszamy na publiczną obronę pracy doktorskiej mgr Igora Baranowskiego.

Zapraszamy na publiczną obronę pracy doktorskiej mgr Igora Baranowskiego

29 czerwca 2016 na Uczelni Łazarskiego odbędzie się obrona pracy doktorskiej - Pana mgra Igora Baranowskiego.

Publiczna obrona pracy doktorskiej Pana mgra Igora Baranowskiego pt. Przepadek świadczenia niegodziwego, promotorem dysertacji jest Prof. nadzw. dr hab. Ryszard Strzelczyk.

  • 29 czerwca  2016 r. o godz. 13.30,
  • aula im. prof. Wiesława Chrzanowskiego (nr 130) w gmachu Uczelni Łazarskiego w Warszawie
  • promotor pracy: prof. nadzw. dr hab. Ryszard Strzelczyk.
  • recenzenci:
    • prof. nadzw. dr hab. Wojciech Gonet 
    • prof. nadzw. dr hab. Wojciech Machała, UW

 

Praca doktorska wraz z recenzjami wyłożona jest do wglądu w Biurze Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie, ul. Świeradowska 43,  sektor F, pokój 361.