Aktualności

Aktualności

Zapraszamy na publiczne obrony prac doktorskich 11 maja

Zapraszamy na publiczne obrony prac doktorskich 11 maja

11 maja 2016 na Uczelni Łazarskiego odbędą się dwie publiczne obrony prac doktorskich - Pani mgr Agnieszki Fiutak i Pana mgra Pawła Blajera. Zapraszamy!

Publiczna obrona pracy doktorskiej Pana mgra Pawła Blajera na temat: Nabycie przedsiębiorstwa będącego przedmiotem zapisu windykacyjnego - aspekty materialno i proceduralno - prawne

 • 11 maja  2016 r. o godz. 13.30,
 • aula im. prof. Wiesława Chrzanowskiego (nr 130) w gmachu Uczelni Łazarskiego w Warszawie
 • promotor pracy: prof. nadzw. dr hab.  Małgorzata MANOWSKA
 • recenzenci:
  • prof. nadzw. dr hab. Aleksander Werner, SGH
  • prof. nadzw. dr hab. Jacek Wierciński, UW

Publiczna obrona pracy doktorskiej Pani mgr Agnieszki Fiutak na temat: Odpowiedzialność karna za wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta

 • 11 maja  2016 r. o godz. 15.30,
 • aula im. prof. Wiesława Chrzanowskiego (nr 130) w gmachu Uczelni Łazarskiego w Warszawie
 • promotor pracy: prof. dr hab.  Ryszard STEFAŃSKI
 • promotor pomocniczy: dr Bogumił ZYGMONT
 • recenzenci:
  • prof. dr hab. Mirosława MELEZINI
  • prof. dr hab. Eleonora ZIELIŃSKA

Prace doktorskie wraz z recenzjami wyłożone są do wglądu w Biurze Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie, ul. Świeradowska 43,  sektor F, pokój 361.

Streszczenia rozpraw doktorskich łącznie z recenzjami dostępne są na stronie internetowej WPiA Uczelni Łazarskiego

Zapraszamy!