Aktualności

Aktualności

Zawiadomienie o publicznej obronie KAAFM – mgr Elżbieta Pędziałek-Kunert

Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2018 poz. 216), w zw. z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.) informujemy, że w dniu

24 listopada 2020 r., o godz. 16:00

odbędzie się

ZDALNA PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr Elżbiety Pędziałek-Kunert

Na temat: Wywiad środowiskowy rodzinnego kuratora sądowego w sprawie o rozwód

Promotor pracy:
Prof. dr hab. Mariusz Załucki - Krakowska Akademia im. A.F. Modrzewskiego

Recenzenci:
Prof. dr hab. Agnieszka Malarewicz-Jakubów - Uniwersytet w Białymstoku
Prof. dr hab. Jacek Mazurkiewicz - Uniwersytet Zielonogórski

Transmisja publicznej obrony odbędzie się przy użyciu narzędzia Microsoft Teams. Link do uczestnictwa w publicznej obronie zostanie udostępniony po przesłaniu podpisanego oświadczenia o zamiarze uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej wraz z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowhy RODO pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (w wersji zeskanowanej) na adres: mtorba@afm.edu.pl na minimum 6 godzin przed planowanym terminem rozpoczęcia obrony. Link do spotkania w Microsoft Teams zostanie przesłany na adres e-mail nie wcześniej niż dzień przed obroną.

Na skutek niekompletnego oświadczenia publiczność nie zostanie dopuszczona do uczestnictwa w obronie.

Egzemplarz pracy został wyłożony do wglądu w Bibliotece Krakowskiej Akademii, budynek „C” - I piętro - Czytelnia Główna. Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje zostały zamieszczone na stronie internetowej Wydziału.