Aktualności

Aktualności

Zawiadomienie o publicznej obronie na Uniwersytecie Opolskim – mgr Grzegorz Keler

Komisja Doktorska

zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

mgr Grzegorza Kelera

która odbędzie się w dniu 5 czerwca 2020 roku o godzinie 12:00 w trybie wideokonferencji za pośrednictwem aplikacji Cisco Webex

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Znaczenie i skutki prawne badania due dilligence w transakcjach fuzji i przejęć”

Promotor pracy:
prof. UO dr hab. Rafał Adamus- Uniwersytet Opolski

Recenzenci:
prof. UWr dr hab. Witold Srokosz - Uniwersytet Wrocławski
prof. UEK dr hab. Piotr Horosz - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji, ul. Katowicka 87a, Opole

Streszczenie rozprawy doktorskiej i recenzje są zamieszczone na stronie internetowej Uniwersytetu Opolskiego: http://awanse.uni.opole.pl

Osoby zainteresowane udziałem w publicznej obronie proszone są o przesłanie wiadomości e-mail na adres pstec@uni.opole.pl. W odpowiedzi zostaną podane szczegółowe informacje (link, hasło, kod dostępu itp.) umożliwiające udział w wideokonferencji.