Aktualności

Aktualności

Zawiadomienie o publicznej obronie na Uniwersytecie Opolskim – mgr Katarzyna Biczysko-Pudełko

Komisja Doktorska

zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

mgr Katarzyny Biczysko-Pudełko

która odbędzie się w dniu 15 lipca 2020 roku o godzinie 10:00 w trybie wideokonferencji za pośrednictwem aplikacji MS Teams

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Cywilnoprawna odpowiedzialność dostawcy usług cloud computing w świetle przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - wybrane problemy”

Promotor pracy:
prof. UO dr hab. Dariusz Szostek - Uniwersytet Opolski

Recenzenci:
prof. dr hab. Agnieszka Malarewicz-Jakubów - Uniwersytet w Białymstoku
prof. UŚ dr hab. Mariusz Jagielski - Uniwersytet Śląski

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji, ul. Katowicka 87a, 45-060 Opole

Streszczenie rozprawy doktorskiej i recenzje są zamieszczone na stronie internetowej Uniwersytetu Opolskiego: http://awanse.uni.opole.pl

Osoby zainteresowane udziałem w publicznej obronie proszone są o przesłanie wiadomości e-mail na adres inpuo@uni.opole.pl do 13 lipca 2020 r. W odpowiedzi zostaną podane szczegółowe informacje umożliwiające udział w wideokonferencji.