Aktualności

Aktualności

Zawiadomienie o publicznej obronie SWPS – mgr Katarzyna Wierzbicka

Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 261) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U z 2018 r., poz. 1669)

Dyrektor Instytutu Prawa
SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego

uprzejmie informuje, że w dniu 12 maja 2020 r. o godz. 12.30 pod adresem https://meet.google.com/krq-sspz-kqr odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

mgr Katarzyny Wierzbickiej-Kondratowicz

zatytułowanej: Środki prawne służące przeciwdziałaniu przestępczości na tle pedofilnym - próba ujęcia modelowego

Promotor pracy:
dr hab. Dariusz Jagiełło, prof. Uniwersytetu SWPS

Recenzenci:
dr hab. Monika Kotowska
dr. hab. Radosław Krajewski

Zgodnie z art. 191 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce obrona rozprawy doktorskiej przeprowadzana z wykorzystaniem technologii informatycznych jest rejesrtowana.

Praca w formie elektronicznej zostanie udostępniona za pośrednictwem link dostępnego po uprzedniej rejestracji adres mailowego osoby, która zgłasza chęć zapoznania się z rozprawą.

Serdecznie zapraszamy.