Aktualności

Aktualności

Zawiadomienie o publicznej obronie UKSW – ks mgr Marcin Andrzej Załężny

Zgodnie z § 7 ustęp 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19.01.2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 261) w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669) oraz zarządzeniem nr 34/2020 Rektora UKSW w sprawie określenia warunków zdalnego procedowania organów kolegialnych i komisji powołanych w postepowaniu o nadanie stopni naukowych oraz tytułu w Uniwersytecie uprzejmie informujemy, że w dniu:

27.11.2020 r. o godz. 13:00

odbędzie się:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Księdza mgr. lic. Marcina Andrzeja Załężnego, pt. Momentum ecclesiale beatyfikacji Edmunda Bojanowskiego

Promotor:

  • Ks. prof. dr hab. Wiesław Kiwior

Recenzenci:

  • Ks. dr hab. Robert Kantor, UPJPII
  • Ks. dr hab. Lucjan Świto. prof. UWM

Rozprawa doktorska jest dostępna do wglądu w wersji elektronicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Obrona odbedzie się z wykorzystaniem technologii informatycznych.

Link do publicznej obrony doktoratu Księdza mgr. lic. Marcina Andrzeja Załężnego: [link]