biogram

dr hab. Eligiusz Krześniak

Profesor Uczelni Łazarskiego
Kierownik Katedry Prawa Handlowego

Katedra Prawa Handlowego, Wydział Prawa i Administracji

eligiusz.krzesniak@lazarski.pl


dr hab. Eligiusz Krześniak - profil naukowy wykładowcy Uczelni Łazarskiego