biogram

prof. dr hab. Florian Lempa

Katedra Teorii Prawa i Materialnych Źródeł Prawnych, Wydział Prawa i Administracji

florian.lempa@lazarski.pl


prof. dr hab. Florian Lempa - profil naukowy wykładowcy Uczelni Łazarskiego