biogram

dr Magdalena Rycak

Katedra Prawa Administracyjnego, Konstytucyjnego i Prawa Pracy, Wydział Prawa i Administracji

m.rycak@lazarski.edu.pl

Kierownik kierunku