biogram

prof. dr hab. Paweł Chmielnicki


Kierownik Katedry Teorii Prawa i Materialnych Źródeł Prawnych

Katedra Teorii Prawa i Materialnych Źródeł Prawa, Wydział Prawa i Administracji

pawel.chmielnicki@lazarski.pl


prof. dr hab. Paweł Chmielnicki - profil naukowy wykładowcy Uczelni Łazarskiego