Streszczenia rozpraw doktorskich

Paweł Jabłonowski

Postępowanie przygotowawcze w postępowaniu karnym skarbowym

Andrzej Czerniak

Instytucje prawne służące agregowaniu zamówień w polskim systemie prawa zamówień publicznych

Agnieszka Woźniak

"Redukcja odpowiedzialności w ramach zwyczjnego wymiaru kary w polskim prawie karnym"

Stanisław Paruch

"Efektywność systemów ochrony praw człowieka Rady Europy i Unii Europejskiej"

Izabela Pączek

"Konsensualizm w polskim procesie karnym"

Remigiusz Wrzosek

"Degresja karania w polskim prawie karnym skarbowym"

Karolina Młynarczyk-Puławska

"Ryzyko sportowe jako okoliczność wyłączająca bezprawność czynu w polskim prawie karnym"

Edyta Wasilewska

"Kryteria ustalania zadośćuczynienia pieniężnego za krzywdę pacjenta"

Marek Tomczyk

"Koncepcje usytuowania Prokuratury Europejskiej w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej"

ALESSANDRO TEDESCO

"La contumacia nelle procedure civilie penali extra oridnem"

RAFAŁ KUBIK

"Ochrona praw uchodźców w Rzeczypospolitej Polskiej"

AGNIESZKA OLKOWICZ

"Ochrona wierzycieli transgranicznie łączacyh się spółek w prawie Unii Europejskiej i Polski"

KLAUDIA GAWLIK - BUGAŃSKA

"Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy jako elastyczna forma zatrudnienia"

KAMILA KOCAŃDA

''Należyta staraność lekarza a kontraktowanie świadczeń zdrowotnych''

KRYSTYNA KOŁODKO

''Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy do spraw Sportu w systemie kreowania i upowszechniania standardów prawnych''

MATEUSZ DRÓŻDŻ

''Zawarcie umowy w drodze oferty na podstawie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży''

ADAM WRÓBEL

''Przestępstwo niedopełnienia obowiązku z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 222 k.k.)"

PAWEŁ BLAJER

"Nabycie przedsiębiorstwa będacego przedmiotem zapisu windykacyjnego - aspekty materialno i proceduralno - prawne"

AGNIESZKA FIUTAK

"Odpowiedzialność karna za wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta"

ZUZANNA ŁAGANOWSKA

"Dostęp telekomunikacyjny"