Dla obecnych doktorantów

Studia doktoranckie zmierzają do przygotowania i obrony pracy doktorskiej, zdania egzaminów doktorskich i w konsekwencji uzyskania stopnia naukowego doktora. Na studia zapraszamy osoby, które chcą istotnie zaangażować się w projekty naukowo-badawcze realizowane w Uczelni Łazarskiego oraz w życie społeczne i organizacyjne Uczelni.

W roku akademickim 2019/2020 na dotychczasowych zasadach kontynuowane będą studia doktoranckie dla obecnych doktorantów, którzy realizują je na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego.