Samorząd

Samorząd Doktorantów Uczelni Łazarskiego z siedzibą w Warszawie został powołany dnia 25 września 2020 r. przez Zgromadzenie Ogólne Doktorantów.

Uczelni Łazarskiego powołał swojego reprezentanta do Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Została nim Daniel Lubowiecki.

Powołano także przedstawiciela Samorządu Doktorantów Uczelni Łazarskiego do Uczelnianej Komisji Stypendialnej. Została nim Daniel Lubowiecki.