Samorząd

Samorząd Doktorantów Uczelni Łazarskiego z siedzibą w Warszawie został powołany dnia 10 marca 2018 r. przez Zgromadzenie Ogólne Doktorantów.

Uczelni Łazarskiego powołał swojego reprezentanta do Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Została nim Aleksandra Smyk-Kotlarz.

Powołano także przedstawiciela Samorządu Doktorantów Uczelni Łazarskiego do Uczelnianej Komisji Stypendialnej. Została nim Julia Hetlof.