Aktualności

Aktualności

Obrona pracy doktorskiej mgr Piotra Mazura

Odbędzie się 26 lutego 2020 r. o godz. 13:00, w audytorium 130 w gmachu Uczelni Łazarskiego w Warszawie przy ul. Świeradowskiej 43.

Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 261) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, uprzejmie informujemy, że w dniu 26 lutego 2020 r. o godz. 13:00, w audytorium 130 w gmachu Uczelni Łazarskiego w Warszawie przy ul. Świeradowskiej 43 odbędzie się:

 

Obrona pracy doktorskiej Pana mgra Piotra Mazura

 


Pan mgr Piotr Mazur jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu w Leiden.

Od 2017 r. pracuje w Airbus Poland SA na stanowisku Project Managera.

Zainteresowania naukowe: prawo lotnicze , prawo kosmiczne, zarządzanie w biznesie.
Zainteresowania pozanaukowe: narciarstwo, literatura fantastyczna, lotnictwo, polityka.