Aktualności

Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Heronima Krzysztofa Ostrowskiego

Obrona pracy doktorskiej Pana mgr Heronima Krzysztofa Ostrowskiego odbędzie się 8 grudnia 2021 r. o godz. 15:00, w trybie zdalnym w aplikacji MS Teams.

Obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr. Heronima Krzysztofa Ostrowskiego pt. „Pozycja kupującego w umowie sprzedaży konsumenckiej – de lege lata i de lege ferenda”, przygotowanej pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Manowskiej, odbędzie się  8 grudnia 2021 r. o godz. 15:00, w trybie zdalnym w aplikacji MS Teams.

Promotor rozprawy:

  • Dr hab. Małgorzata Manowska, prof. Uczelni Łazarskiego

Promotor pomocniczy:

  • Dr Dominika Harasimiuk

Recenzenci:

  • Dr hab. Monika Rejdak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Instytut Nauk Prawnych
  • Dr hab. Tomasz Szanciło, prof. Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie

Pan Heronim Krzysztof Ostrowski jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (1998). Ukończył Podyplomowe Studium doradztwa podatkowego i administracji finansów w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku (1999). Był Przewodniczącym Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego w Warszawie w latach 2002 – 2007. Członek Polskiego Towarzystwa Legislacji. Wykładowca studiów podyplomowych „Legislacja w praktyce” na Uczelni Łazarskiego. Od 2008 r. pracuje w Ministerstwie Sprawiedliwości gdzie zajmuje się pracami legislacyjnymi dotyczącymi prawa cywilnego.

Zainteresowania naukowe: prawo konsumenckie, zasady techniki prawodawczej.
Zainteresowania pozanaukowe: historia, wędkarstwo, tenis stołowy, nordic walking.