Aktualności

Aktualności

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Andrzeja Pecki

Obrona pracy doktorskiej Pana mgr. Andrzeja Pecki odbędzie się 27 maja 2020 r. o godz. 13:30 za pośrednictwem aplikacji MS Teams.

 

Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 261) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, uprzejmie informujemy, że w dniu 27 maja 2020 r. o godz. 13:30 za pośrednictwem aplikacji MS Teams.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr Andrzeja Pecki na temat:

Prawna i kryminologiczna ocena instytucji dozoru elektronicznego

Promotor pracy:   

Prof. zw. dr. hab. dr. h.c. Brunon Hołyst

Przebieg obrony odbędzie się poza siedzibą Uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę jej przebiegu i rejestrację (191 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 i 374) dodany na mocy art. 63 pkt 6ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (poz. 695)).

Dla osób zainteresowanych udziałem w wydarzeniu zostanie udostępniony link.  Dostęp wymaga zgłoszenia chęci udziału na adres mailowy; d.kacprzak@lazarski.edu.pl


Pan mgr Andrzej Pecka jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji i pedagogikę resocjalizacyjną na Wydziale Filozoficzno-Historycznym. Ukończył też aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Od 1996 r. wykonuje zawód radcy prawnego.

Od 1997 r. jest zatrudniony w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej w Warszawie, obecnie na stanowisku doradcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

Zainteresowania naukowe: kryminologia, prawo karne, prawo penitencjarne, prawo administracyjne.

Zainteresowania pozanaukowe: historia, film, podróże, sport.